Betongarbeider

Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. En betongfagarbeider bygger støpeformer (forskaling), armerer og støper høyhus, broer og damanlegg. Å armere vil si å sette jernstenger i støpeformene før de blir fylt med betong. Slik sikrer betongfagarbeidere at betongen tåler store belastninger.

Som betongfagarbeider må du kunne bruke avansert utstyr, men arbeidet innebærer også manuelt arbeid.
Man har også stor bruk for matematikk i sitt arbeid.

I denne filmen forteller Michael, som er betongarbeider (bygningsstruktør) i NCC, om hvordan han bruker matematikken i jobben sin.