Yrkes-matematikk

Velkommen til Webmatte sin side om matematikk på yrkesutdannelsene.

I menyen til høyre finner du forskjellige yrkesutdannelser. Under hver utdannelse er det en video, hvor vi har snakket med arbeidere om deres jobb på byggeplasser, og hvordan de bruker matematikk i hverdagen. 

Eudmat

For eksempel kan du under ”Tømrer” finne en video der vi har snakket med en tømrer, som forteller hva hans jobb går ut på og hvordan han bruker matematikken i sin jobb. Under hver utdannelse har vi valgt en rekke emner som du kan få bruk for under ditt utdannelsesløp og når du kommer ut i jobb. 

Det kommer flere emner forløpende. Under hvert emne gjennomgår vi en rekke eksempler og oppgaver, og vi hjelper deg hele veien igjennom. Selv om noen emner finnes under flere utdannelser, vil eksemplene være vidt forskjellige. For eksempel finnes emnet ”målestokksforhold” både under tømrer- og elektrikersiden, men eksemplene og oppgavene er forskjellige. Vi har nemlig forsøkt å tilpasse dette til din spesifikke utdannelse.
God fornøyelse med matematikken på din yrkesutdannelse :-)