Gjennomsnittlig vekstfart

En rettlinjet funksjon er alltid på formen $$y=a*x+b$$ hvor a er stigningstallet. Denne formelen kommer fra $$(y-y_1)=a*(x-x_1)$$

Hvis vi skal finne vekstfarten mellom to vilkårlige punkter på en funksjon som ikke er rettlinjet, må vi finne den gjennomsnittlige vekstfarten mellom disse. Vi kan gjøre dette ved å trekke en rett linje mellom de to punktene, og finne stigningstallet til linjen.

Vi vet at formelen for en rett linje mellom to punkter er gitt ved $$(y_2-y_1)=a*(x_2-x_1)$$ Hvis vi da deler på \((x_2-x_1)\) på begge sider, får vi formelen $$a=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$$ som er stigningstallet til den rette linjen.

Skarmbillede 2017 06 07 Kl 111052

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Gjennomsnittlig vekstfart? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!