Vekstfart og derivasjon

Derivasjonsregning er en viktig del av den analytiske matematikken. Det kort og godt ut på å bestemme hvor raskt funksjoner vokser/avtar i et bestemt punkt. 
Med andre ord ønsker man å bestemme helningen av tangenten i et enkelt punkt.

Derivasjonsregning viser seg å være veldig sentralt i funksjonsanalysen. Man kan bruke det til å bestemme funksjoners maksimums- og minimumspunkter, funksjoners motoniforhold, optimering av funksjoner og mye annet. Derivasjonsregning er også mye anvendt innenfor andre fag og blir brukt blant annet av fysikere, ingeniører og økonomer.