Arealsetningen

Vi kan bruke sinus til å utlede en generell formel for arealet i trekanter som ikke er rettvinklet, så lenge vi kjenner lengden til to av sidene og vinkelen mellom dem

Skarmbillede 2017 06 12 Kl 105349

I trekanten over kjenner vi bare verdiene til b og c, og vinkelen mellom dem. For å finne høyden, kan vi bruke sinus. $$sin(\theta) = h/c$$ 
Ganger vi med c på begge sider får vi $$h = c*sin(\theta)$$
Hvis vi setter dette inn i formelen for arealet for arealet i en trekant $$T = ½*g*h$$
Hvor g står for grunnlinje og h står for høyde.

Får vi arealsetningen:
$$T = ½*c*sin(\theta)*g$$

Har du et spørsmål, du vil stille om Arealsetningen? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!