Ulikheter

Generelle regler

Det finnes fire forskjellige uliketssymboler.
1) \(x>y\), som leses " \(x\) er større enn \(y\)"

2) \(x<y\), som leses "\(x\) er mindre end \(y\)"

3) \(x≥y\), som leses "\(x\) er større enn eller lik med \(y\)"

4) \(x≤y\), som leses "\(x\) er mindre enn eller lik med \(y\)"

Når man leser ulikheter, gjelder det som utgangspunkt samme regler som for løsning av ligninger, men det er viktig, at man er oppmerksom på hvilket tall man ganger eller dividerer med på begge sider av ulikhetstegnet, da det er en spesiell regel for ulikheter når man ganger eller deler med et negativt tall.

Regler som kun gjelder for ulikheter:

Når du ganger med det samme negative tallet på begge sider av ulikhetstegnet, må du vende ulikhetstegnet. Når du dividerer med det samme negative tallet på begge sider av ulikhetstegnet, må du vende ulikhetstegnet.

Har du et spørsmål, du vil stille om Ulikheter? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!