Regnerekkefølge

Regnerekkefølge

Her skal vi lære litt om regnerekkefølger. Vi kan bruke paranteser til å regulere regnerekkefølgen, men her skal vi også lære de andre måtene man kan bestemme hva man skal regne ut først.

Vi begynner med vanlig multiplikasjon:
$$2+2\cdot6=14$$

Dette er fordi vi alltid skal multiplisere før vi adderer eller subtraherer. Vær spesielt obs på at dere skriver inn parantesene i kalkulatorene deres, slik at de ikke kommer ut med feil svar.

Vi kan se nærmere på et eksempel der vi bruker parantes for å endre på regnerekkefølgen:
$$(4+5)\cdot5=?$$

Her må vi først regne ut det som er inne i parantesen, og svaret blir derfor:
$$9\cdot5=45$$

Hvis man har flere paranteser inne i parantesene, så er det fort gjort å bli litt forvirret. Spesielt om vi regner på lange matematiske stykker. Husk også at hvis et tall eller en bokstav står foran en parantes uten tegn, skal det ganges med parantesen

Her gjelder det å være nøyaktig:
$$a+(2-(a+b))+b(-a)=a+2-a-b+b\cdot(-a)=2-b-ba$$

Vi regner alltid ut potenser før vi regner multiplikasjon.
$$4(4+b)^2=4((4+b)(4+b))=4(16+8b+b^2)=64+32b+4b^2$$

Potenser kommer også før paranteser. Dette er fort gjort å glemme:
$$(b+c)(b-c)^2=(b+c)(b^2-2bc+c^2)=b^3-2b^2c+bc^2+b^2c-2bc^2+c^3=b^3-b^2c-bc^2+c^3$$

Vi har en siste regneregel før vi går videre med algebra, og den omhandler potenser av potenser:

$$5^{2^2}=5^{2\cdot 2}=5^4$$

Har du et spørsmål, du vil stille om Regnerekkefølge? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!