Rasjonale uttrykk

Rasjonale uttrykk er kort sagt brøker som har bokstav(er) i både teller og nevner.

For eksempel
$$\frac{x^2-5x+6}{x-3}$$
Først og fremst må vi faktorisere. Vi vet gjennom ABC-metoden, at x^2-5x+6 har nullpunktene x=2 og x=3. Derfor kan vi skrive telleren som (x-2)(x-3).
Vi kan så forkorte brøken. I og med at vi har x-3 både faktorisert i telleren og alene i nevneren, kan vi forkorte og sitte igjen med x-2.

Et annet eksempel

$$\frac{x^2+10x-24}{x+12}$$
Hvis vi regner ut ligningen i telleren får vi x=2 og x=-12. Dette kan derfor skrives som (x-2)(x+12). Vi kan så igjen forkorte brøken, i og med at nevneren kun har x+12 alene, kan vi stryke (x+12) i både nevneren og telleren. Vi sitter da igjen med x-2.

Har du et spørsmål, du vil stille om Rasjonale uttrykk? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!