Brøker

Brøkregning

En brøk er en dividering, som man ikke har regnet helt ut. F.eks.

$$\frac{2}{7}$$

Tallet under brøkstreken kalles nevneren, og tallet over brøkstreken kalles telleren.
Regner man brøken ut, kalles resultatet for kvotienten.


$$\frac{\text{Teller}}{\text{Nevner}}=\text{Kvotient}$$

En brøk kan aldri bli 0 (det gir ikke mening å dele noe på 0 stykker).
Det er flere årsaker til at vi skriver tall som brøker. Noen ganger er det fordi tallet må ha uendelig mange desimaler som feks:
$$\frac{1}{3}=0,333333333.\,.\,.$$

Brøkers størrelse

Hvis vi har en pizza er det klart, at jo flere stykker vi skjærer den i, jo mindre blir stykkene. Hvis pizzaen er skåret i 4 stykker representerer hvert stykke 1/4, og hvis den er skåret i 8 stykker, representerer hvert stykke 1/8

1-44

Det vises over helt klart at 1/8 er mindre enn 1/4. Det vil alltid være slik, at jo større nevneren blir, des mindre blir kvotienten.

$$\text{Hvis}\quad m>n\quad \text{så er}\quad \frac{1}{m}<\frac{1}{n}$$

For å bli i pizzaeksemplet, kunne man spørre sig selv hvor stor del av pizzaen vi har, hvis alle har 8 stykker? Dette er selvfølgelig en hel pizza.

1-46

En brøk som har samme teller og nevner, har alltid kvotient 1

$$\begin{align*}\frac{8}{8}&=1\\\\\frac{4}{4}&=1\\\\\frac{n}{n}&=1,\:n\neq0\end{align*}$$

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Brøker? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!