Sannsynlighet og kombinatorikk

I dette kapittelet lærer vi om fakultetsfunksjonen, multiplikasjons- og addisjonsprinsippet, kombinatorikk, stokastiske variabler og binomialfordelingen.