Regresjon

I all forskning, fra mikrobiologi til psykologi har man som regel mer enn to punkter å forhold seg til. Som oftest har man over tusen kordinatsett.

Spørsmålet er så: hvordan finner man den funksjonen som passer best til punktene?

Det undersøker vi i dette avsnittet.

Først undersøker vi hvordan minste kvadraters metode kan brukes som mål for hvor god en funksjon er. Heretter bruker vi derivasjonsregning til å finne den absolutt beste funksjonen til et gitt datasett. Og til slutt undersøker vi hvordan R2 er et uttrykk for om det er sammenheng mellom to variabler.