Vinkelsum i mangekanter

Vinkelsummen i en vilkårlig trekant er alltid 180\(^{\circ}\). Vi kan bevise dette ved å tegne en vilkårlig trekant, og trekke en linje fra et hjørne som er parallelt med den motstående siden. Vinklene denne linjen deler opp er er like store som vinklene til trekanten, og blir tilsammen 180\(^{\circ}\) fordi vinkelen over en linje alltid til sammen blir 180\(^{\circ}\).

5

Vi kan bruke det faktum at vinkelsummen til en vilkårlig trekant alltid er 180\(^{\circ}\) til å finne vinkelsummen i geometriske figurer med flere kanter. 

For å finne vinkelsummen til en vilkårlig firkant, kan vi dele opp firkanten i to trekanter. Da vinkelsummen til trekanter alltid er 180\(^{\circ}\), og firkanten består av to trekanter, kan vi konkludere med at vinkelsummen til en vilkårlig firkant alltid er 360\(^{\circ}\).

6

Det samme kan vi gjøre med vilkårlige femkanter. Disse kan vi dele opp i tre trekanter, og vinkelsummen blir derfor 540\(^{\circ}\).

7

Har du et spørsmål, du vil stille om Vinkelsum i mangekanter? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!