Lengder i formlike figurer

Forholdet mellom samsvarende lengder i formlike figurer er alltid det samme uansett hvilke lengder vi velger.

8

$$ \frac{A}{F} = \frac{C}{H} $$

Vi kan bruke dette til å finne ukjente lengder i formlike figurer.

9

Vi vet at lengden G er samsvarende med den ukjente lengden X, og at lengden A er samsvarende med lengden F. Vi kan derfor sette følgende:

$$ \frac{A}{F}=\frac{X}{G}$$

Deretter ganger vi med G på begge sider for å finne den ukjente lengden X

$$ X = G\cdot\frac{A}{F} $$

Har du et spørsmål, du vil stille om Lengder i formlike figurer? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!