Lineære modeller

Mange av de sammenhengene man møter på er lineære. Det betyr, at grafen er en rett linje.

De lineære funksjonene har et bestemt utseende. Sammenhengen mellom \(x\) og \(y\) er

$$y=a\cdot x+b$$

Hvor \(a\) og \(b\) er konstanter.

\(a\) sier noe om helningen på funksjonens grad (hvor mye den vokser/synker)

\(b\) sier noe om hvor på \(y\)-aksen grafen begynner.

Hvis man har grafen for en lineær funksjon, så kan man avlese verdiene av \(a\) og \(b\).

Man avleser \(a\) ved å starte et tilfeldig sted på grafen. Så går man bortover på \(x\)-aksen. Den endringen som er på \(y\)-aksen er lik \(a\).

\(b\) avleser man der grafen skjærer \(y\)-aksen.

Her kan du se noen grafer for lineære funksjoner med forskjellige \(a\)-verdier.

 Skarmbillede 2017 05 30 Kl 141404

Har du et spørsmål, du vil stille om Lineære modeller? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!