Lineær regresjon

Lineær regresjon

I lineær regresjon bruker vi geogebra til å regne ut modellen for oss. Vi har under her bilder i geogebra. Først må man få frem regnearket i geogebra.

Her må du trykke "vis" \rightarrow "regneark". Deretter kommer regnearket opp. Her plotter du inn verdiene du har fått oppgitt, som i eksempelet under. Her er den raden til venstre(A) x-ene dine, og den til høyre(B) y-ene dine.
Skarmbillede 2017 05 30 Kl 141818

Deretter markerer du alle tallene.
Skarmbillede 2017 05 30 Kl 143917
Til høyre for pilen i venstre hjørne vil det dukke opp en boks som heter "enkeltvariabelanalyse". Trykk på den lille hvite pilen i høyre hjørne av denne boksen, og flere alternativer kommer frem. Her trykker du regresjonsanalyse, og velg "lineær regresjonsmodell". Deretter trykker du "analyser". Til slutt må du inn og velge lineær regresjonsmodell.

Skarmbillede 2017 05 30 Kl 141826

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Lineær regresjon? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!