Mer om ABC-formelen

Andregradslikninger er noe vi alltid kan få bruk for i praktiske sammenhenger. Som eksempelet i forrige kapittel hvor man kunne regne ut høyden på et kast av en ball.

Vi kan også bruke denne formelen til å finne lengdene i et rektangel.

La oss ta et eksempel.

La oss si at vi har et rektangel hvor arealet er 110 cm2

Den lengste siden er 4 centimeter lengre enn den korteste. 
Den korteste siden blir derfor (x-4).

Ettersom arealet er 110cm2, får vi at:

$$A=x\cdot(x-4)=x^2-4x$$
Da arealet skal være 110 cm får vi følgende likning:

$$x^2-4x-110=0$$

Vi har jo formelen:

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2\cdot a}$$ 

Vi kan regne ut likningen:

$$x=\frac{-(-4)\pm\sqrt{4^2-4*1*-110}}{2\cdot 1}$$

Da får vi at x=-8,68 og x=12,68

Vi kan ikke ha en side i et rektangel som er negativ, så det betyr at vi velger x=12,68 som det riktige svaret på x.

Det vil si at den ene siden er 12,68 cm og den andre siden er 8,68 centimer.

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Mer om ABC-formelen? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!