Ikke-lineære likningssett

Nå skal vi introduseres for likningssett med 2 ukjente. Vi skal snakke om innsettingsmetoden, og dette er en metode vi må lære oss når vi skal regne på flere enn én ukjent.

Vi kan begynne med et eksempel:

Eksempel 1

$$1. 2x-y=4$$
$$2. x^2-2x+y=2$$

Vi begynner med å isolere x i likning 1. Dette gjør vi fordi x allerede står alene, og fordi det er litt lettere enn å begynne med andregradslikningen.

$$1. y=4-2x$$
Setter så denne inn i likning 2. Det vil si at der vi har x i likning to, setter vi inn likningen over.

$$2. x^2-2x+4-2x=2$$
$$x^2-4x+2=0$$

Da får vi ved bruk av ABC-formelen to svar.

$$x_1=3,41 og x_2=0,59$$

I og med at vi har to x-er, får vi også to forskjellige y-er. Vi setter inn i likning 1.

$$y_1=4-2\cdot3,41=-2,82$$

$$y_2=4-2\cdot0,59=2,82$$

 

 

 

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Ikke-lineære likningssett? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!