Funksjonsbegrepet

I dette delkapittelet skal vi snakke om funksjonsbegrepet.

Vi kan begynne med et praktisk eksempel, slik at det er lettere å forstå alle de ulike funksjonsuttrykkene vi skal igjennom senere.

Hvis vi for eksempel kaster en ball alt vi kan oppover, vet vi at den først stiger, før den kommer til et punkt der den begynner å falle.

Med et presist funksjonsuttrykk kan vi sette inn en viss tid, for eksempel t=1 (sekunder). Deretter kan vi se hvilken høyde ballen har på akkurat dette tidspunktet.

En slik funksjon har gjerne formen:

$$h(t)=25t-5t^2$$

Vi kan taste denne formelen inn i Geogebra, og da får vi følgende funksjon opp:

Skarmbillede 2017 08 31 Kl 183218

Her har vi brukt formelen Ekstremum[ <Polynomium> ] for å finne toppunktet. Ballen er altså høyest etter 5 sekunder, og da er den 125 meter oppe i luften.

Har du et spørsmål, du vil stille om Funksjonsbegrepet? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!