Andregradsulikheter

Når vi snakker om andregradsulikheter må vi bruke en fortegnslinje for å vise hvor ulikheten er større og/eller mindre enn 0.

Vi må altså vise intervallene i ulikheten, der vi er mindre enn, større enn og lik.

Vi kan begynne med en førstegradsulikhet:
$$2x+4<0$$

Vi kan deretter lage en fortegnslinje for å vise når ligningen er mindre enn 0(altså løsningsområdet):

 

Her er et eksempel på en andregradsulikhet:

$$4x^2-12x+9>0$$

Dette kan faktoriseres til 
$$4(x-6)(x-2)>0$$
Vi kan så lage en fortegnslinje til denne ulikheten:

Her viser vi hvor grafen er positiv, og hvor den er negativ. Det viser verdiene for x der likningen er større enn 0.

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Andregradsulikheter? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!