Rette linjer

Likningen for en rett linje skrives som $$ y = a*x + b  $$, hvor a er stigningstallet til linjen, og b er en konstant.

La oss si at vi har en linje gitt ved $$ y= 2*x + 3 $$. Vi velger noen x-verdier, og fører det inn i et koordinat system.

Abilde 

Hvis vi nå trekker en strek gjennom punktene får vi en rett linje.

Bbilde 

Har du et spørsmål, du vil stille om Rette linjer? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!