Likninger

En likning er en matematisk setning med en eller flere ukjente.
For å finne denne ukjente verdien kan vi bruke likhetsprinsippet til å isolere den ukjente.

Noen viktige huskeregler:

  Regler
1 Man kan legge det samme tallet til på hver side av likhetstegnet.
2 Man kan trekke det samme tallet fra på hver side av likhetstegnet.
3 Man kan multiplisere med det samme tallet på hver side av likhetstegnet.
4 Man kan dividere med det samme tallet på hver side av likhetstegnet.
5 MAN kan ALDRI DIVIDERE ELLER GANGE MED NULL


La oss si vi har en likning;
$$ x-5=3 $$
Da det står et likhetstegn mellom x-5 og 3, så vet vi at begge sider har samme verdi, altså 3. Hvis vi nå plusser på 5 på begge sider av likhetstegnet, så vil vi jo fremdeles ha samme verdi på begge sider;
$$x-5+5=3+5 $$
$$x=8$$
Vi kan dobbeltsjekke at den ukjente verdien er 8, ved å erstatte x med 8 i den originale likningen;

$$(8)-5=3$$
$$3=3$$

Dette gjelder også selvfølgelig andre likninger som inneholder gange og deling. Hvis vi ganger med eller deler på med den samme verdien på begge sider av likhetstegnet, kan vi lett isolere og finne den ukjente verdien.

For å løse likninger med flere enn én ukjent, trenger vi like mange likninger som ukjente.

Har du et spørsmål, du vil stille om Likninger? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!