Formler

En formel er en likning hvor vi erstatter den ukjente med et tall, for å finne den ønskede verdien.

La oss si at du vil finne ut hvor mye penger du har på en sparekonto etter en viss periode, med et fast månedlig innskudd. Du har fra før av 500 kr i sparekontoen din, og du bestemmer deg for å sette inn 80 kr hver måned. 

Med denne informasjonen kan vi nå lage en formel for hvor mye penger du har i banken etter x antall måneder.
Da du startet med å ha 500 kr, kan vi sette det som et konstantledd i formelen, altså en verdi som ikke forandrer seg over tid.
Siden du setter inn 80 kr per måned, og vi vil finne beløpet etter x antall måneder, kan vi sette formelen for å finne det totale beløpet y :

$$ 500 + 80*x = y $$

 

Vi kan nå bytte ut x med noen verdier for å finne ut hvor mye du har i sparekontoen din etter noen måneder.
La oss si at du for eksempel vil finne ut hvor mye penger du har på kontoen etter ett år. Vi erstatter da x med 12, da det er 12 måneder i ett år:

 

$$ 500 + 80*(12) = 1460 $$

 Du har altså 1460 kr på kontoen etter ett år.

Vi kan også bruke formelen for å finne ut hvor mange måneder det tar før du har et bestemt beløp på kontoen. La oss si at du vil finne ut når du har 2420 kr på kontoen:

 

$$ 500 + 80*x = 2420 $$  
trekker fra 500 på begge sider:
$$ 80*x = 1920 $$
deler på 80 på begge sider :

$$ x = 24 $$

 Det tar 24 måneder, altså to år, før du har 2420kr på kontoen.

En formel kan ha uendelig mange variabler, og du fyller hver av dem inn med forskjellige verdier for å finne det ønskede resultatet.

 Vi kan finne hvor langt en bil har kjørt med formelen:

 $$ s = v*t $$

hvor v er farten oppgitt i meter/sekund, og t er tiden oppgitt i sekunder og s er lengden i meter.


Eksempel 

 Hvor langt har bilen kjørt etter å ha kjørt i 1 time og 30 min, med farten 20 m/s?

Da 1h 30min = 90min = 5400 sekunder, setter vi $$ t = 5400 $$.
Farten er 20 m/s, så vi setter $$ v = 20 $$

 

$$ s = (5400)*(20) $$

$$ 108000 $$

 Bilen har kjørt 108000m = 108km, etter 1h 30min.

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Formler? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!