Kumulative frekvenstabeller

 

Kumulative frekvenstabeller

Nå skal vi utvide det vi lærte om vanlige frekvenstabeller, og begynne å se på kumulative frekvenstabeller. Tenk på eksempelet fra forrige kapittel. 

Skjermbilde 2018-05-07 Kl . 12.47.57

Når vi nå skal regne med kumulative frekvenstabeller, beveger vi oss over til et annet eksempel. Se for deg en gjeng på 28 personer med 3 oppgitte aldersgrupper: 20,21 og 22. Når vi bruker kumulative frekvenstabeller kan vi vurdere i frekvens hvor mange som maksimalt er 20, hvor mange som maksimalt er 21 og hvor mange som maksimalt er 22. Dette gjør man på følgende måte:

Skjermbilde 2018-05-07 Kl . 12.48.04

Vi ser på den kumulative frekvensen at det er 8 stk som er 20 eller yngre. Vi ser at det er 17 stk som er 21 eller yngre og vi ser at det er 28 stk som er 22 eller yngre. Det som skjer fra frekvensfanen til Kumulativ frekvensfanen er at frekvenstallene som tilhører de forskjellige aldersgruppene akkumuleres(legges sammen). 

Hvis vi tar utgangspunkt i den kumulative frekvensen til aldersgruppen 21, så vet vi at aldersgruppen 20 også må taes i betraktning da spørsmålet er hvor mange som maks er 21 år. Da inkluderes de yngre aldersgruppene også.

Har du et spørsmål, du vil stille om Kumulative frekvenstabeller? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!