Median

 

Median

Et tredje tall vi skal se på kalles for medianen. Medianen baserer seg på at vi først og fremst sorterer alle observasjonen, slik at vi har det i stigende rekkefølge. La oss se på samme eksempel som fra forrige kapittel:

 2, 2, 4, 3, 6, 4, 5, 5, 3, 6, 1, 4, 5, 3, 3

Ved å stokke om, slik at karakterende er i stigende rekkeføle blir det seende slik ut:

1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6

Vi ser altså at det midterste tallet som er markert er medianen. 

Det du kanskje legger merke til er at medianen, gjennomsnittet og typetallet er 3 forskjellige tall. Gjennomsnittet var 3,73, typetallet var 3, og medianen er 4. Alle 3 metodene er gode estimater på å regne ut en "vanlig verdi", men det kommer an på hva man er ute etter når en skal avgjøre hvilken metode man skal anvende. 

I eksempelet ovenfor kan man si at vi var litt heldige med at antallet elever i klassen var et oddetall. Det er en enkel formel for å finne hvor i tallrekken medianen er hvis det for eksempel skulle vært mange flere elever i klassen, og den formelen er: 

$$N oddetall: \frac{N+1}{2} =\frac{15+1}{2}=8 $$

Det er altså nummer 8, fra hvilken som helst av sidene, som er vår median. 

Hvis antall elever i klassen hadde vært et partall, la oss si 16, så ville formelen for å finne medianen vært: 

partall: Gjennomsnitt av observasjon nummer $$\frac{N}{2} og \frac{N}{2} +1$$

Har du et spørsmål, du vil stille om Median? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!