Gjennomsnitt og typetall

I dette kapittelet skal vi ta for oss verdier, som er "normale" for en spesifisert gruppe individer. La oss si du er usikker på hvilket nivå i matematikk du ønsker å velge på VGS. Du føler du har relativt god kontroll på faget, men kanskje ikke god nok kontroll til å velge S-matte. For å klargjøre hva som passer akkurat deg best, så vil du kanskje undersøke hva de fleste elever får som karakter i akkurat dette vanskelighetsnivået. 

Det er ikke en spesifikk måte å komme frem til denne avgjørelsen på. Mange er derfor interessert i å finne flere tall før de fatter en endelig avgjørelse. Det er akkurat dette vi skal ta for oss videre. 

Gjennomsnitt

Det er veldig normalt å ha med gjennomsnittet på karakterfordelingen etter en prøve i et bestemt fag. La oss si denne prøven er mattetentamen. Vi antar også at dette er en liten klasse på 15 elever for å holde det enkelt. 

La oss si karakterfordelingen ser følgende ut mellom de 15 elevene:

2, 2, 4, 3, 6, 4, 5, 5, 3, 6, 1, 4, 5, 3, 3

Vi ser her at det er 15 karakterer, som er gitt ut til de 15 elevene i denne klassen. For å finne gjennomsnittskarakteren i denne klassen, er vi nødt til å legge sammen alle karakterene, og dividere på antall elever i klassen. Det gjør vi på følgende måte:

 $$\frac{2+ 2+ 4+ 3+ 6+ 4+ 5+ 5+ 3+ 6+ 1+ 4+ 5+ 3+ 3}{15}=3,73$$

Gjennomsnittskarakteren i klassen er altså 3,73 på matteeksamen.

Typetall

Typetallet vurderes ut fra en tallrekke slik som karakterfordelingen fra tidligere:

2, 2, 4, 3, 6, 4, 5, 5, 3, 6, 1, 4, 5, 3, 3

Det typetallet forteller oss er hvilken observasjon som forekommer flest ganger i tallrekken. Vi ser fra vår tallrekke at det var flest som fikk karakteren 3. Typetallet er derfor 3. 

Har du et spørsmål, du vil stille om Gjennomsnitt og typetall? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!