Digitale sentralmål og spredingsmål

 

Digitale sentralmål og spredningsmål

 Når man jobber med blant annet varians, frekvens og standardavvik, kan det være en god idé å ta i bruk digitale hjelpemidler. Grunnen til dette er at det kan være en tidskrevende prosess å regne for hånd når man nærmer seg et høyt antall forskjellige variabler. Excel er et godt hjelpemiddel som kan gjøre prosessen rimelig enkelt, og under kommer en liten guide til hvordan du skal gjøre det.

Step 1: Legg data inn i Excel.
I dette eksempelet bruker vi terningkast, med 1 til 6 øyne.

Skjermbilde 2018-05-07 Kl . 12.58.18

Her har vi satt opp frekvens (hvor mange som har fått de ulike terningkastene) og hvilke terningkast man kan få. I kolonnen til høyre har vi regnet antallet som har fått de ulike terningkastene ganget med antall øyne. Dette bruker vi blant annet for å kunne regne ut gjennomsnittet, varians og standardavvik.

Her er en oversikt over hva man kan bruke Excel til:

Skjermbilde 2018-05-07 Kl . 12.58.25

Det kan være litt vanskelig å vite hva man skal gjøre i Excel i begynnelsen, men vi skal ta deg igjennom hele prosessen, steg for steg.

Antall kast:
Vi finner antall kast ved å summere alle de ulike antallene.
Her trykker man i Excel:
$$=summer(A4:A9)$$ og da vil Excel regne ut summen av alle kastene innenfor det området du har markert i Excel.

Gjennomsnitt:
For å regne ut gjennomsnittet må vi først finne ut hvor mange øyne det er totalt for terningkast 1-6. Gjennomsnittet regner vi på det gjennomsnittlige antall øyne per person. Vi starter med å gange antall øyne med frekvensen, altså kolonne A*B. Du starter i kolonne C4. Etter å ha regnet ut kolonne C4, finner du en liten firkantet knott i høyre hjørnet som du kan dra nedover, slik at Excel automatisk regner ut de neste terningkastene. Etter at du har fått frem Kolonne A*B på alle de forskjellige terningkastene kan du summere sammen C4 til C9 for å finne totalt antall øyne.

I Excel skriver du:
$$=summer(C4:C9)$$  
Hvis det er flere enn bare A4 til A9 du skal legge sammen, er det mulig å inkludere flere tall. 

Gjennomsnittet finne du ved å trykke:
$$=B12/B11$$
Dette er altså totalt antall øyne delt på antall kast. Da finner man gjennomsnittlig antall øyne per kast.

Varians:
Vi starter med å regne ut avviket på hvert kast. Når vi snakker om avviket, snakker vi om hvordan kastet avviker fra det gjennomsnittlige kastet. 
Da regner man i excel:
frekvens*(gjennomsnittet-antall øyne som er aktuell)^2
I kolonne E4 kan dere lese hvordan D4 er regnet ut.
Som vi gjorde ved gjennomsnittet, kan man også her dra formelen ned, slik at Excel regner automatisk på de andre tallene, og man slipper derfor å regne ut hver rad.
Husk at man skal låse gjennomsnittet, da man skal bruke det samme gjennomsnittet i hver rad nedover. 

For å finne variansen på alle kastene summerer man så alle avvikene, og deler på antall kast. Da vinner man variansen på hvert kast i gjennomsnitt.

Standardavvik:
Standardavviket er ganske enkelt å regne ut når man har variansen.
Her kan man markere variansen, og opphøye i 0,5. Dette er det samme som at man tar kvadratroten av variansen.

 

 

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Digitale sentralmål og spredingsmål? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!