Vekstfaktorer

 

Vekstfaktorer

En vekstfaktorer er et desimal tall vi bruker når vi skal finne hva resultatet er når et tall øker med et visst prosent. Vi gjør dette ved å plusse sammen 100% av tallet og den prosenten som tallet øker med, gjør om brøken vi står igjen med og multipliserer dette med tallet. Da får vi hele verdien av tallet + den prosenten av tallet den øker med.

Det samme kan vi gjøre hvis vi skal finne resultatet når et tall minker med et visst prosent, bare at vi trekker prosenten fra 100% istedefor å plusse den på.
Altså øker verdien når vekstfaktoren over 1, og minker hvis den er under 1.

$$ V_n = (1 + p/100)*V_0 $$
$$ V_n = (1 - p/100)*V_0 $$

For eksempel hvis vi skal finne ut hvor dyr en kaffe blir etter den øker med 5%, hvis den fra før av koster 38kr :

$$(100prosent+ 5prosent)*38kr = (100/100 + 5/100)*38kr$$

$$= (105/100)*38kr = 1,05*38kr = 39,9kr$$

Tilsvarende kan vi bruke hvis vi skal ut hvor billig kaffen blir etter den minker med 5%:
$$ (100prosent-5prosent)*38kr = (100/100 – 5/100)*38kr = 95/100*38kr$$

$$= 0,95*38kr = 36,1 $$

Har du et spørsmål, du vil stille om Vekstfaktorer? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!