Tall på standardform

 

Tall på standardform

 Når vi enten må skrive veldig store eller veldig små tall, er det fint å kunne gjøre det med få siffer slik at det blir mere oversiktlig og enklere å ha med å gjøre. Når vi skriver tall på standardform deler vi tallet opp I to faktorer. Den ene er potenser av 10, og den andre er selve dataen. Data-faktoren skal bare inneholde ett siffer foran komma. Hvor stor tierpotensen blir kommer an på hvor mange plasser man flytter kommaet. Hvis man flytter komma til høyre vil man få en negativ tierpotens, og tilsvarende vil man få en positiv tierpotens hvis man flytter komma til venstre.

For eksempel er

$$ 678459 = 6.78459*10^5$$

Hvis vi vil forkorte data-faktoren til la oss si til bare to desimaler, er det viktig at vi bruker *bølger* istedefor = fordi svaret ikke lenger er helt korrekt.

$$ 6.78459*10^5 \approx 6.78*10^5$$

Det å regne med veldig store tall, blir mye lettere når vi gjør det om til standardform. Hvis vi for eksempel skal multiplisere to tall på standardform, multipliserer vi rett og slett tierpotensene og data-potensene hver for seg;

$$(2.57*10^3)*(5.09*10^{-8}) = (2.57*5.09)*(10^3*10^{-8}) = 13.0813*10^{-5}$$

$$= 1.30813*10^{-4}$$

Standardform er for eksempel supersentralt i vitenskaplig forskning hvor man har å gjøre med både veldig store og veldig små verdier.
For eksempel er massen til et proton $0.00000000000000000000000000167262158 kg $. På standardform blir det $$1.67262158*10^{-27kg}$$ noe som er langt enklere å forholde seg til.

Har du et spørsmål, du vil stille om Tall på standardform? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!