Lineære modeller

 

Lineære modeller

En lineær modell, er en tilnærmet lineær graf laget utifra et datasett hvor punktene nesten ligger på en linje. Dette er nyttig for å kunne forutsi hvordan dataene øker over tid.

For eksempel:

Finn en lineær modell for økningen i antall flypassasjerer etter 2010 ved hjelp av tabellen under.

Skjermbilde 2018-05-07 Kl . 13.03.00

Den første kolonnen er antall år etter 2010, og den andre er antall milliard passasjerer.

Da plotter vi først punktene inn i et koordinatsystem.

Skjermbilde 2018-02-27 Kl . 23.01.49

Og deretter trekker en linje igjennom det første og siste punktet. Henholdsvis $$A$$ og $$G$$.

Skjermbilde 2018-02-27 Kl . 23.01.59

Da får vi en lineær graf med funksjonsutrykk $$f(x) = 0,18x + 2,63$$ som vi ser passer sånn ca. Med de gitte dataene. Vi har nå altså laget en lineær modell for økningen i antall flypassasjerer etter 2010.

Har du et spørsmål, du vil stille om Lineære modeller? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!