Potensfunksjoner og rotfunksjoner

 

Polynomfunksjoner og rotfunksjoner

En potensfunksjon er en funksjon hvor vekstfaktoren er den variable. En potensfunksjon er generelt på formen $$ f(x) = n*x^m$$, hvor $$n$$ og $$m$$ er konstanter. Utifra dette kan vi se at funksjonen også er en polynomfunksjon når $$m$$ er et positivt heltall.

En rotfunksjon er et funksjonsutrykk som inneholder kvadratroten til den variable.
For eksempel $$ f(x) = sqrt(x) $$.
Vi kan ikke ta kvadratroten av negative tall, så når verdien under kvadratrot-tegnet er negativ er ikke grafen definert for den x-verdien.

Skjermbilde 2018-05-07 Kl . 13.09.42

Her ser du at funksjonen ikke er definert for x-verdier under 2, fordi verdien under kvadratrot-tegnet blir negativ.

Har du et spørsmål, du vil stille om Potensfunksjoner og rotfunksjoner? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!