Polynomregresjon

 

Polynomfunksjoner

Polynomregresjon

Regresjon bruker vi til å utlede en funksjon, med hjelp av gitt data.
For eksempel når vi skal utlede en funksjon for banen til en golfball som blir skutt av en driverklubbe. Til dette bruker vi Geogebra. Vi starter med den gitte tabellen av dataen, og fører det inn i et regneark.

0 0
1 1
2 2
3 2,5
4 2
5 1
6 0

 

 

 

 

Den første kolonnen er antall sekunder etter ballen er skutt, og den andre kolonen er meter over bakken. Videre marker vi tabellen, trykker på den lille pilen ved siden av denne knappenSkjermbilde 2018-02-27 Kl . 23.33.34  og velger denneSkjermbilde 2018-02-27 Kl . 23.17.09 (1) . Trykk deretter på analyser. Så velger du “polynomial” under regresjonsmodell fordi vi vil finne en polynomfunksjon, og vil da få opp dette:

Skjermbilde 2018-05-07 Kl . 13.08.21

Denne grafen ser du matcher dataene ganske godt, og du har også fått et polynom som funksjonsutrykk. Høyereklikk i graf-feltet og velg “kopier til grafikkfelt” Du vil da få opp grafen i grafikkfeltet.

Skjermbilde 2018-05-07 Kl . 13.08.27

Siden negative verdier ikke relevante, begrenser vi området til $x$ verdier mellom 0 og 6.

Skjermbilde 2018-05-07 Kl . 13.08.34

Har du et spørsmål, du vil stille om Polynomregresjon? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!