Kjennetegn ved funksjoner

 

 

Kjennetegn ved funksjoner

Det er viktig å kunne gjenkjenne hva slags graf som passer til et gitt datasett. Da er det greit å notere seg hva som kjennetegner de forskjellige grafene.

Linærefunksjoner:
- Alle punktene ligger på et rett linje

Eksponentia funksjoer:
- Punktene ligger ikke på en rett linje
- Grafen går ikke igjennom Origo
- Ingen topp- eller bunnpunkter
- Kutter y-aksen på ett punkt

Andregradsfunksjoner:
- Punktene ligger ikke på en rett linje
- Ett topp- eller bunnpunkt

Tredjegradsfunksjoner:
- Punktene ligger ikke på en rett linje
- Ett toppunkt og ett bunnpunkt

Potensfunksjoner:
- Ingen topp- eller bunnpunkter
- Kutter ikke y-aksen

Har du et spørsmål, du vil stille om Kjennetegn ved funksjoner? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!