Gjennomsnittlig vekstfart

 

 

Gjennomsnittlig vekstfart

Den gjennomsnittlige vekstfarten til en funksjon, er hvor fort grafen vokser mellom to punkter. Dette er altså en “gjennomsnittlig” vekstfart,så den er ikke helt presis men en tilnærming av den egentlige vekstfarten. Vi finner denne ved å dividere forskjellen i y-verdiene med forskjellen i x-verdiene. Vekstfarten er negativ når grafen går nedover, og positiv når den øker.

$$Gjennomsnittlig vekstfart = (y_2-y_1/x_2-x_1)$$

For eksempel; Finn den gjennomsnittlige vekstfarten mellom punktene $$(5,42)$$ og $$(7,66)$$. Da finner vi først forskjellen mellom y-punktene, og deretter forskjellen mellom x-punktene. $$66-42=24$$ og $$7-5=2$$ Nå som vi har funnet forskjell kan vi dividere 24 med 2. $$24/2=12$$ Altså er den gjennomsnittlige vekstfarten $$12$$.

Har du et spørsmål, du vil stille om Gjennomsnittlig vekstfart? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!