Trigonometri

Trigonometri er en gren av matematikken som behandler relasjonen mellom sider og vinkler i trekanter. I avsnittet om trekanter og vinkler presenteres vi for trigonometriens primære objekter, nemlig trekantene, deres sider og vinkler. I de følgende kapitler lærer vi om de forskellige typer trekanter og de beste metodene for å regne ut deres sider og vinkler. Vi gjennomgår rettvinklede trekanter, likesidede og likebente trekanter. I avsnittet om rettvinklede trekanter gjennomgås beviset for Pythagoras setting, som brukes til å regne ut sider og vinkler i en rettvinklet trekant. Vi presenteres også for cosinus, sinus og tangens, samt deres bruk i rettvinklede trekanter.