Forhold og prosent

Når vi regner med prosent, så er det flere ting det er viktig å huske på. 

Prosentfaktor

Prosentfaktoren er et tall man kan få ut hvis man har prosenten. La oss si du har 55% av en ukjent gjenstand(gjenstanden spiller ingen rolle). Da vet vi at prosenttegnet(%) betyr hundredeler. Altså, 1% er 1 hundrededel, og derfor vil 55% tilsvare 55 hundredeler. Ønsker du å kun forholde deg til normale tall når du regner med prosent, så kan det la seg gjøre ved å benytte seg av brøkregning. Du kan også tenke at 100% som et vanlig tall tilsvarer 1, noe som betyr at 55% vil tilsvare 0,55.

Du sitter altså med en prosent på 55%, og en prosentfaktor på 0,55. Prosenttegnet forsvinner, og prosenten er blitt omgjort til en prosentfaktor. 

Du kommer altså frem til prosentfaktoren på følgende vis:

$$\frac{55}{100}$$=0,55

Videre finner du prosentfaktorer ved å tenke på følgende formel: 

$$\frac{p}{100}=Prosentfaktoren$$

Prosentregning

Hvis jeg nå hadde spurt: hva er 37% av 1455, da måtte vi tenkt på det som står skrevet ovenfor. Det er 2 måter vi kan regne ut dette på. Enten, så tar vi utgangspunkt i prosentfaktoren som i dette tilfellet blir 0,37, eller så regner vi ut med formelen for prosentregning. (Første alternativ er ansett som lettere). Hvis vi først prøver oss på første alternativ, så blir det seende slik ut matematisk: 

$$0,37*1455=538,35$$

Hvis vi prøver oss på andre alternativ, blir det seende slik ut: 

$$\frac{37}{100}*1455=538,35$$ 

Prosentvis økning og nedgang

La oss si du er besøkende til en ny kinosal i Oslo. Under åpningsdagen var det 167 personer som dro på kino i den nye salen. Til visningen du har kjøpt billett, får du beskjed om at det er en økning i antall personer på 30%. Hvordan finner vi da ut hvor mange personer som var på visningen du deltok på?

Det første vi må gjøre er å anta at 167 personer som møtte opp til forrige visning vurderes som 100%, eller som prosentfaktor "1". For å finne ut hva en økning på 30% tilsvarer, så må du plusse dette sammen med de 100%. Det blir seende slik ut: 

$$(1+0,3)*167=217,1 =218 avrundet$$

La oss nå si du bestiller billett til samme kinosal uken etter, bare at nå er det 37% mindre solgte billetter enn forrige gang du var det. Hvordan finner vi da ut hvor mange personer som var på visningen du deltok på?

Som med økningen, så må vi i dette tilfellet se på forrige ukes antall som 100% eller "1". Vi regnet oss frem til et oppmøte på 218 personer etter en 30% økning. Altså er 218 personer nå 100%. For å finne ut hva en nedgang på 37% tilsvarer, så må du trekke prosentfaktoren 0,37 fra 1. Det blir seende slik ut: 

$$(1-0,37)*218=137,34 = 138 avrundet$$

Har du et spørsmål, du vil stille om Forhold og prosent? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!