Enheter og prefikser

Når man snakker om avstanden mellom for eksempel København og Roskilde, sier man sjeldent, at det er 30000 meter (selvom det er riktig nok), men heler at det er 30 kilometer mellom byene. Meter er en lengdeenhet og kilo er et prefiks som kommer fra gresk og betyr tusen. Man skriver et prefiks før en enhet for å gjøre enheten større eller mindre, enn den var før. "Kilo" i kilometer betyr at vi har gjort enheten (meter) tusen ganger større.

$$1 \ \mathrm{km}=1000 \ \mathrm{m}$$

$$1 \ \mathrm{kg}=1000 \ \mathrm{g}$$

$$1 \ \mathrm{kW}=1000 \ \mathrm{W}$$

Her er en tabell over de fleste av de prefikser, du kommer over

Tal Potensform Navn Prefiks Symbol
1 000 000 000 000 000 000 000 000  1024 Kvadrillion yotta
1 000 000 000 000 000 000 000  1021 Trilliard  zetta Z
1 000 000 000 000 000 000  1018 Trillion  exa  E
1 000 000 000 000 000 1015  Billiard  peta  P
1 000 000 000 000 1012  Billion  tera 
1 000 000 000 109  Milliard  giga 
1 000 000 106  Million mega 
1 000 103  Tusen  kilo 
100 102  Hundre  hekto 
10 101  Ti  deka  da 
1 100  En Saknas  Saknas 
0,1 10-1  Tienedel  deci 
0,01 10-2  Hundrededel  centi 
0,001 10-3 Tusendedel  milli 
0,000 001 10-6 Milliontedel mikro  μ
0,000 000 001 10-9  Milliardtedel  nano  n
0,000 000 000 001 10-12  Billiontedel  piko 
0,000 000 000 000 001 10-15   Billiardtedel femto 
0,000 000 000 000 000 001 10-18  Trilliontedel  atto 
0,000 000 000 000 000 000 001 10-21  Trilliardtedel  zepto 
0,000 000 000 000 000 000 000 001 10-24 Kvadrilliontedel  yokto 

Man behøver ikke å kunne alle sammen utenatt, men det er greit å kjenne til dem som brukes daglig (alt fra nano til giga).

Eksempler

Vi mennesker utleder 34 gigatonn CO\(_2\) til atmosfæren pr. år. Fra tabellen kan vi se at

$$1 \ \mathrm{Gt}=1\cdot \mathbf{giga}\mathrm{tons}=1\cdot10^9 \ \mathrm{tons} = \mathrm{En} \ \mathrm{milliard} \ \mathrm{tons}$$

Man sier, at et hårstrå vokser 2 cm i måneden. Men hva svarer det til i meter?

$$2 \ \mathrm{cm} = 2 \ \mathbf{centi}\mathrm{meter} = 2 \cdot10^{-2} \ \mathrm{meter} = 0,02\ \mathrm{m}$$

Har du et spørsmål, du vil stille om Enheter og prefikser? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!