Tall og Regnearter

Lær om: tallformer, regnearters hierarki, negative tall og paranteser, kvadratsetningene, forlenge og forkorte brøker, addere og subtrahere brøker, multiplisere og dividere brøker, potenser og 10er-potenser, enheter og prefikser, kvadratrøtter og andre røtter, regneartenes egenskaper samt primtall.