Likninger

I delen om likninger lærer vi hvordan man løser både første -og annengradslikninger. Vi gjennomgår forskjellige regnemetoder for å løse to likninger med to ukjente og viser deretter hvordan man også kan finne en grafisk løsning på to likninger med to ukjente. Deretter forklarer vi hva en annengradslikning er og hvordan den løses. Siste emne i likninger er ulikheter, som minner mye om likninger. Vi lærer om hva en ulikhet er, hvilke tegn som brukes til å betegne ulikheter og hvilke regneregler som gjelder for ulikhetene.