Geometri

I geometri jobber man bl.a. med 2- og 3-dimensjonale figurer. Når man regner på den slags, skal man være oppmerksom på enhetene. Enhetene er det første vi gjennomgår i kapittelet om geometri. Deretter lærer vi metoder til å beregne arealet av de hyppigst forekommende todimensjonale figurer (forskjellige former for firkanter og trekanter samt sirkelen). I siste kapittel lærer vi å beregne tredimensjonale figurers volum (kasser, pyramider, sylindere, kjegler og kuler). Her bruker vi også et vi tidligere har lært om todimensjonale figurers areal.