Funksjoner

I dette avsnittet om funksjoner lærer vi om koordinatsystemet og lineære likninger i koordinatsystemet. Vi finner deretter gradienten/helningen og skjæringspunktet ved hjelp av to tilfeldige punkter på grafen. Vi regner oss frem til renteformelen, som er et eksempel på en eksponensiell utvikling, som vi lærer om i de to neste avsnittene. Vi regner oss frem til fordoblingskonstanten og halveringskonstanten for eksponensielle funkskjoner og får forklart hvorfor eksponensielle funksjoner alltid har enten en fordoblingskonstant eller en halveringskonstant. Vi lærer om potensfunksjoner og betydningen av koeffisientene, samt hvordan man finner x og y i en potensfunksjon. Vi lærer også hvordan man finner koeffisientene a og b, når man kjenner to punkter på grafen for en potensfunksjon. I siste avsnitt under funksjoner ser vi på logaritmer og logaritmenes regneregler.