P1/P2-matematikk

Her finner du alt av matematikk, man lærer på P1-nivå på videregående.
I P1 starter vi med å se hvordan tallene er bygget opp, og hvordan vi anvender de forskjellige regnearter. Vi gjennemgår brøker, potenser, røtter og primtal. Deretter beveger vi oss videre til andre viktige deler av P1 stoffet: ligningsløsning (både med 1 og 2 variabler), geometri, trigonometri og funksjoner med alt  det innebærer.

P1 matematikk er i enkelte deler en repetisjon av matematikk i de høyeste klassetrinn av ungdomsskolen. Du kjenner sikkert allerede til Pythagoras' læresetning, omkretsen av en sirkel, den rette linjes likning etc.

Da hver lærer har sin egen måte å gjennomgå stoffet på, og da det er stor frihet til å velge pensum, kan det være at noe av ditt pensum er kategoriseret under T-nivå på denne siden. På hver side finner du en videoleksjon, som illustrerer et problem, og viser hvordan man regner på et utvalgt eksempel.