Introduktion til videregående matematikk

Matematikk på videregående er annerledes enn matematikk på ungdomsskolen. Mattesenter vil gjerne hjelpe deg med å komme godt i gang med å lære matematikk på videregående nivå.

Gym -elever

Derfor viser vi hvordan matematikken på videregående nivå er anderledes enn på ungdomsskolen, og vi gir deg noen tips til hvordan du kommer godt i gang fra start med videregående matematikk.

Derfor er videregående matematikk annerledes enn på ungdomsskolen

1. Undervisningsformen er annerledes

På videregående skal du lære veldig mye på kort tid i forhold til ungdomsskolen. Mange ting blir kun gjennomgått én gang, og nytt stoff bygger på det man allerede har lært. Nettopp derfor må man henge med fra start.
I tillegg til et høyere tempo, vil du mest sannsynlig oppleve mer tavleundervisning enn på ungdomsskolen.

Tavleundervisning

 

2. Du kommer ikke bare til å lære å regne ut det riktige svaret

Ungdomsskolen hadde fokus på å lære deg "basale" regneferdigheter, slik at du kunne finne frem til det riktige svaret ved hjelp av bestemte formler. På videregående må du lære å argumentere for hvorfor de formlene du lærer er de du skal bruke. Dette gjør du gjennom matematisk bevisføring. Det er altså ikke lenger nok å kunne regne-man må også vise forståelse.

Trekant

3. Du kommer til å lære å tenke abstrakt og forstå matematisk språk

Du vil få færre oppgaver hvor du skal regne på tall med de fire regnearter (pluss, minus, gange, deling). Istedenfor vil bokstavregning (algebra) være mer sentralt, og oppgavetypene vil være mer kompliserte. Samtidig skal du lære å forstå og bruk matematiske begreper og symboler.

Mængder

Gode råd til matematikk på videregående

1.  Ha kontroll på regnereglene fra ungdomsskolen

Potenser

Hvis du har kontroll på feks parenteser, kvadratsetninger, regneregler for potenser, brøker og røtter, så det er mye lettere for deg å følge med når læreren din gjennomgår beviser på tavlen. Det kan være et tips å lese seg opp på dette.

2. Sørg for å få med teorien.

Matematikkboken din beskriver det du skal lære, og det er derfor en god idé å bruke den best mulig. Samtidig vil du lære å forstå det matematiske språket ved å bruke boken din.

Matematikbøger

Det er ikke sikkert at læreren din gir deg leselekser, men det er allikevel en god idé å kikke i boken enten før eller etter læreren deres gjennomgår et nytt emne. På den måten kan du lett få et overblikk over hva du forstår og hva du ikke forstår. Hvis du trenger å få emnet forklart annerledes enn i boken, er det ofte mulig å søke opp emnet her på webmatte.

3. Spør om hjelp når du er i tvil

Hvis du fortsatt er i tvil etter du har lest i boken og hatt undervisningen som er knyttet til emnet, så er det en god idé å spørre om hjelp.

Række Fingeren Op

På den måten unngår du å ligge bak når du skal bygge videre på et emne du synes er vanskelig. Du kan både spørre dine klassekamerater og læreren din, samt lese her på webmatte. Bor du i Oslo kan du også ta i bruk leksekafeen vår.