Solen

Sommeren og solen nærmer seg - på tross av en litt "norsk" sommer. Solen bringer energi til jorden og styrer dermed hvilken temperatur luften og jorden har. Men hvorfor er det egentlig varmere om sommeren enn om vinteren? 

Sommervarmen

Hvis jordens akse var loddrett, ville sommer og vinter hatt samme temperatur. Men ettersom jordens akse heller skrått, føles solen varmere om sommeren i Norge. Det skyldes at solens stråler går mer loddrett ned mot jorden om sommeren enn om vinteren, og det mottas derfor mer energi pr. m2. Forskjellen fra vinter til sommer merkes også i dagens lengde. På grunn av daglengden, mottar vi også mer energi om sommeren enn om vinteren.

Solen

På figuren ser vi jordens bane omkring solen. Ved tegning nr. 2 vises jorden i den posisjonen den har om sommeren. Ved tegning nr. 4 vises jordens posisjon i forhold til solen om vinteren. Jordens bane er litt elliptisk og det er derfor en litt varmere sommer på den sørlige halvkulen enn på den nordlige. Jorden er nemlig tettest på solen om vinteren og litt lengre vekk fra solen om sommeren.

Solen2

Hvis solen var en vannkoker

Temperaturen i solens kjerne når opp til 15,5 millioner grader, mens dens overflate er 5500 grader. Solens samlede effekt er 3,846*1026 W og holder man 1 liter vann på 20 °C inntil den, tar det kun fire kvadrilliontedeler av et sekund å få vannet til koke!

Slik har vi regnet det ut:

Den nødvendige varmemengden Q, som skal tilføres vannet, er lik produktet av følgende faktorer: Vannets masse m, den spesifikke varmekapasiteten c og temperaturendringen ΔT. Det regnes slik:

$$Q=m\cdot c\cdot \Delta T\\=1\text{ kg}\cdot 4184\frac{\text{ J}}{\text{ kg}\cdot ^{\circ}\text{C}}\cdot \left ( 100 ^{\circ}\text{C}-20^{\circ}\text{C}\right )\\=334720\text{ J}\\=334,\!720\text{ kJ}$$

når vi regner med en nyttevirkning på 100%.

Endelig kan den nødvendige oppvarmningstiden t regnes ut som forholdet mellom solens effekt P og den nødvendige energi Q.

$$t=\frac{\text{ Q}}{\text{ P}}=\frac{334720\text{ J}}{3,\!846\cdot 10^{26}\text{ W}}= 3,\!9565\cdot 10^{-24}\text{ sekunder}$$

Det svarer til fire kvadrilliontedeler av et sekund!

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Solen? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!