Snø til vann i Oslo Havn

 

 Et flytende snøsmelteanlegg

Norge er kjent for å ha veldig snøfylte vintere. Det faller så mye snø at det ikke alltid er nok med salting av bakken. Snøploger etterlater seg store bunker med snø. Med tanke på at det snør så mye, og at det er for kaldt til at det smelter, har man i Oslo problemer med å kvitte seg med snøbunkene. 

NCC's Terje Myrhaug kom med ideen om å lage et flytende snøsmelteanlegg, slik at det ikke opptok plass fra byen.

Anlegget er i stand til å smelte store mengder med snø på kort tid. Når snøen skubbes vekk fra veiene, er det veldig mye møkk som henger med, som ikke er godt for miljøet. Derfor renses all snøen innen smeltevannet utledes inn i Oslo sitt havnebasseng. 

Snowmelting _NCC1502Kilde: NCC VDC

Anlegget fungerer ved at vann fra havnebassenget pumpes opp fra 23 meters dybde, fordi vanntemperaturen på dypt vann er varmere enn ved overflaten. Vannet fra bunnen av havnebassenget blandes sammen med snøen, slik at det smelter. 

Ved temperaturer på omkring 4 grader kan anlegget smelte \( 500 \, m^3\) snø pr. time. Hvis temperaturen er på omkring 9 grader, fordobles kapasiteten av anlegget til \(1000 \, m^3 \) snø pr. time. 

Fordi anlegget utnytter vannet fra havnen brukes det ikke energi på å varme opp snøen. Generelt en meget bærekraftig løsning. Grunnet anleggets sentrale plassering, slipper man også å kjøre snøen ut av byen. Dette er noe som også er godt for miljøet. 

Snø til vann

Snø tar opp mye mer plass enn vann. Vanligvis sier man at snø tar 10 ganger så mye plass som vann. Men snøens volum avhenger av temperaturen. Hvis det er veldig kaldt, er det mindre fukt i snøen. Hvis det er varmere, er det mer fukt.

Tenk på en snøball som er rullet sammen av tung snø, nesten sludd. Den veier mer enn frosne snøballer, som nesten er som støv. 

Hvis snøen er tung/kram, er den nærmere å fylle det samme volumet som vann. I Oslo er februar den kaldeste måneden, med en gjennomsnittstemperatur på \( 3.7^\circ \). Med den temperaturen er snøens forhold til vann på 5:1 mer presist. 

Vi ønsker å regne ut hvor mye vann anlegget totalt har tømt ut i Oslo havn. Vi er derfor nødt til å vite hvor mye snø som har smeltet.

Vi antar at de på S/S Terje i gjennomsnitt smelter \( 85 000m^3 \) snø i løpet av en sesong. Anlegget har vært i drift siden 2011, så syv sesonger.

$$ 7 \cdot 85 000m^3 = 595000m^3 $$

Vi bestemte tidligere at forholdet mellom snø og vann i Oslo er 5:1. Vi kan derfor dividere med fem,

$$ \frac{595000m^3}{5} = 119000m^3 $$

\( 119000m^3 \) vann har anlegget renset og tømt ut i Oslo havn.

Vi vil gjerne gjøre om dette til liter: Vann sin densitet er omkring \( 1 \frac{g}{cm^3} \), fordi densitet avhenger av temperatur. En kubikkmeter er \( 100cm \) på alle ledd, så 

$$ 100cm \cdot 100cm \cdot 100cm = 1000000cm^3 $$

Fra vanns densitet får vi derfor, at én kubikkmeter vann veier

$$ \frac{1000000cm^3}{1\frac{g}{cm^3}} = \frac{1000000g}{1000\frac{g}{L}} = 10000 L $$

Nå kan vi kjapt finne ut hvor mange liter vann som har blitt renset og helt ut i Oslo havn:

$$ 119000m^3\cdot 10000\frac{L}{m^3} = 1 190 000 000L $$

Over en milliard liter vann har den smeltede snøen blitt til! 


Entreprenørvirksomheten NCC har siden 2015 vært Mattesenter sin hovedsponsor. I Mattesenter jobber vi med å skape begeistring og bedre forståelse for matematikk og naturvitenskap blandt barn og unge. Gjennom samarbeidet med NCC vil vi vise potensialet i en erhvervsrettet eller teknisk utdannelse.

Har du et spørsmål, du vil stille om Snø til vann i Oslo Havn? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!