Promille

Hvis du starter på universitetet i år, skal du sandsynligvis på rustur snart. Her handler det om at lære de kommende studiekammerater at kende gennem lege, teambuilding og fest. Vi har set nærmere på, hvordan du bliver så tilpas fuld, at kan slappe af og føre en samtale med dine medstuderende - uden at du gør noget, du vil fortryde dagen efter.

Promille 1

Statistikk tilsier at den optimale festpromille er 0,6. Med dette som grunnlag har vi regnet ut at du kan drikke 2,25 enheter, når festen starter, og deretter drikke 0,6 enheter i timen for å holde den gående, hvis du er en mann og du veier 70 kg. På den måten kan du lett holde deg gående, uten at du behøver å frykte at du skal gjøre noe dumt på dansegulvet.

Slik har vi regnet det ut

Den optimale promillen er naturligvis vanskelig å definere, men vi har tatt udgangspunkt i den svenske forsker Kent Johnssons udtalelser til Aftonbladet (se kilder). Han fortæller, at den er på 0,6 promille.

En persons alkoholpromille som funksjon av tiden kan estimeres ut i fra personens kjønn, vekt og mengden inntatt alkohol. Kjønnet har innflytelse, fordi menn og kvinner allminneligvis har forskjellig kroppssammensetning; kvinner har normalt høyere fettprosent enn menn, som ofte har større muskler. Alkohol er oppløselig i vann og fordeles derfor i vannfasen. Da den er mindre hos kvinner, blir konsentrasjonen av alkohol i blodet høyere hos kvinner. 

Promille2

For menn er formelen \(P=\frac{\mathrm{alkohol\,(g)}}{\mathrm{kroppsvekt\,(kg)}\cdot0,7}-0,15\cdot t\), hvor t er den tiden det tar, fra personen startet å drikke. For kvinner er formelen \(P=\frac{\mathrm{alkohol\,(g)}}{\mathrm{kroppsvekt\,(kg)}\cdot0,6}-0,15\cdot t\). Det første leddet viser hvor høy blodets alkoholkonsentrasjon ville vært, hvis all alkoholen ble inntatt og promillen ble målt umiddelbart deretter. Det andre leddet forteller hvordan promillen etterhvert blir lavere med tiden som går. Kroppen forbrenner nemlig 0,15 promille pr. time.

Vi finner ut av hvor mye alkohol, man skal drikke for å komme opp på en promille på 0,55 til festens start, \(t_0\), hvis man er mann og veier 70 kg: 

\(0,55 \mathrm{promille}=\frac{alkohol \,i\, gram}{70 \,\mathrm{kg}\cdot 0,7}-0,15\cdot 0t\)

Dette er et estimat - den egentlige promillen oppnås ikke med det første, da kroppen først skal oppta alkoholen. Derfor er formlen først riktig anvendt, når t \(\geq 1\).

Det siste leddet går i 0, og vi kan løse \(0,55 \mathrm{promille}=\frac{alkohol \,i\, gram}{70 \,\mathrm{kg}\cdot 0,7}\) for mengden av alkohol, hvor vi finner ut at man skal innta 26,95 g alkohol ved festens start. Det er 12 gram alkohol i én enhet. Vi regner ut hvor mange enheter det svarer til: \(\frac{26,95 \,\mathrm{g}}{12 \, \mathrm{g\, pr.\, gjenstand}}=2,25 \, \mathrm{gjenstander}\) 

Det svarer altså til cirka tre gjenstander, fx 2,25 øl eller 2,25 glas vin. 

Promille3

Så starter festen, og det gode humøret skal holdes vedlike, men hvordan gjør man det? 

Vi kan se på formlen, at verdien av leddet til høyre faller med 0,15 promille hver time, så leddet til venstre skal tilsvarende stige med 0,15 promille hver time for å holde promillen stabil. Etter 1 time har vi følgende ligning:

\(0,55 \mathrm{promille}=\frac{26,95 \mathrm{\,g \,alkohol}+x \,\mathrm{g \, alkohol}}{70 \,\mathrm{kg}\cdot 0,7}-0,15\cdot1t\)

Her er x mengden alkohol, som skal inntas for å oprettholde en promille på 0,55. Vi løser ligningen og får x=7,35. Man skal altså drikke 7,35 g alkohol i timen for å oprettholde promillen. Det samme er gjeldende for de følgende timene, fordi det hver time blir forbrent 0,15 promille alkohol. 

Vi regner ut hvor stor en del av en enhet det er: \(\frac{7,35 \,\mathrm{g}}{12 \, \mathrm{g\, pr.\, enhet}}=0,61 \, \mathrm{enhet}\)

For å holde promillen oppe, skal du altså drikke litt mer enn en halv enhet i timen. 

Promille4 (1)

Kilder:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10244256.ab

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/psyke/sygdomme/alkohol/alkoholpromille-beregning/

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Promille? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!