Norsk høst og blåhvaler

Norsk høst og blåhvaler

September er snart over, og kalenderen viser til høsttider. Vi håper fortsatt på solskinn og varme dager, men det blir kaldere og mørkere for hver dag som går. 

Høsttider betyr at bladene begynner å falle av trærne. Tilnærmet 38% av Norges areal er dekket av skog. Dette betyr at det er en god del blader som faller på bakken hver høst. 

Efteraaarsblade Kopi

I Norge har vi rundt 10 milliarder trær(basert på undersøkelse fra 2012, så vi må ta høyde for slingringsmonn på omtrent 2 mrd). Av disse består 25% av løvtrær, med klar utvikling i løvskog. Løvtrær er trær som mister bladene om vinteren. Dette betyr at det faller ca  300 000 000 000 kg blader hver høst!

Det svarer til vekten av  2 142 857  blåhvaler! Det lever nå 12 000 til 25 000 blåhvaler på  jorden, så 2,15 millioner er veldig mange hvaler! Hvis det ikke hadde vært for alle småkryp, som lever i skogbunnen og bryter ned bladene ville vi raskt ha druknet i gamle blader.

Slik har vi regnet det ut

I Norge er omtrent 12 000 000 hektar av landearealet dekket av skog. Det kan stå mellom 1000 og 2000 trær på én hektar skogområde, og det er regnet frem at det er ca 2000 trær per nordmann(5,3 mill innbyggere). Vi tar altså utgangspunkt i 1000 trær pr. hektar. Da 25% av Norges skog er løvtrær, kan vi regne ut antall løvtrær i de norske skogene som:

$$ 12000000 \, \mathrm{hektar} \cdot 1000 \, \mathrm{trær / hektar} = 12 000 000 000 \, \mathrm{trær} \\ 12 000 000 000 \, \mathrm{trær} \cdot 0.25 = 3 000 000 000 \, \mathrm{trær}$$

Selvom antallet blader pr. tre varierer veldig fra art til art, kan det antas at det gjennomsnittlige voksne løvtreet har 200 000 blader. Det kan også antas at et blad i gjennomsnitt veier 0,5g. Dette betyr at hvert voksne løvtre cirka har:

 $$ 200 000 \, \mathrm{blader/tre} \cdot 0.5 \, \mathrm{gram/blad} = 100 \, \mathrm{kg} $$

Hvert tre har altså omkring 100kg blader. Med ca 3 000 000 000 løvtræer i de norske skogene, faller det hvert år: 

$$ 3000000000 \cdot 100 = 300000000000 $$ 

Alt i alt faller ca 300 milliarder kilogram blader på bakken hvert år i Norge. Når vi vil regne ut dette i forhold til vekten på blåhvaler, bruker vi den gjennomsnittlige vekten av en blåhval og dividerer på mengden med blader.

 $$ \frac{300 000 000 000\, \mathrm{kg}}{140000 \, \mathrm{kg/blåhval}} = 2 142 857 \, \mathrm{blåhvaler} $$

 NB! 

Der er gjort noen grove forenklinger og antagelser i utregningen.

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Norsk høst og blåhvaler? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!