NCC smelter snø med vann i Oslo

Norge er kjent for å ha veldig snøfylte vintere. Det faller så mye snø at det ikke alltid er nok med salting av bakken. Snøploger etterlater seg store bunker med snø. Med tanke på at det snør så mye, og at det er for kaldt til at det smelter, så har man i Oslo problemer med å kvitte seg med snøbunkene.

 

NCC's Terje Myrhaug kom med ideen om å lage et flytende snøsmelte-anlegg, slik at det ikke opptok plass fra byen. Anlegget er i stand til å smelte store mengder med snø på kort tid.

Når snøen skubbes vekk fra veiene, er det veldig mye møkk som henger med, som ikke er godt for miljøet. Derfor renses all snøen innen smeltevannet utledes inn i Oslo sitt havnebasseng. 

Snowmelting _NCC1502 Foto: NCC, VDC

Anlegget fungerer ved, at vann fra havnebassenget pumpes opp fra 23 meters dybde. Vanntemperaturen på dypt vann er varmere enn ved overflaten.

Vannet fra bunnen av havnebassenget blandes sammen med snøen, slik at det smelter. Ved temperaturer på omkring 4 grader kan anlegget smelte \( 500 \, m^3\) snø pr. time. Hvis temperaturen er på omkring 9 grader, fordobles kapasiteten av anlegget til \(1000 \, m^3 \) snø pr. time. 

Fordi anlegget utnytter vannet fra havnen, brukes det ikke energi på å varme opp snøen. Generelt en meget bærekraftig løsning. Grunnet anleggets sentrale plassering slipper man å kjøre snøen ut av byen. Dette er også godt for miljøet. 

Hvor mye energi kreves for å smelte all snøen?

Alle stoffer har forskjellige fysiske egenskaper. En av dem er et stoff sin smeltevarme. Det er den mengden med energi som kreves for å smelte 1 kg med stoff. Is ved \( 0^\circ C \) har smeltevarmen \( 334\frac{kJ}{kg} \). Vi kan derfor finne ut av, hvor mye energi det kreves for å smelte snøen. 

Vi antar, at det har snødd mye i Oslo, og at det er en kald vinter. Vanntemperaturen i havnen er kun \(4^\circ C \). Kapasiteten er derfor redusert til \(500 \, m^3 \) pr. time.

Vi finner først vekten av \(500 \, m^3 \) snø. I den danske versjonen av Matematik I Alt om Vinter OL fant de at én kubikkmeter snø ca. veier \( 600 \frac{kg}{m^3} \). Hver time kan anlegget altså smelte 

$$ 600\,  \frac{kg}{m^3} \cdot 500\, \frac{m^3}{time} = 300 000\, \frac{kg}{time} $$

Hver time kan anlegget smelte 300 000kg snø! Vi antar at snø og is har samme smeltevarme. Derfor finner vi den mengden med energi, som kreves for å smelte 300 000kg snø. 

$$ 300 000 \, kg \cdot 334 \frac{kJ}{kg} = 100 200000 \, kJ = 100 200 \, MJ $$

Fordi anlegget ikke bruker energi på å varme opp snøen, er dette energi, man sparer.  For å sammenlikne dette med noe, så bruker dansker ca. 5800 kWh om året. Én kWh er \(3,6MJ\), da \(1W = 1\frac{J}{s} \). I én time er det 3600 sekunder, så hvis man ganger det med 1kW, får man \(3600000J = 3,6MJ\). På et år blir det til \( 20 880MJ \) pr. person. 

$$ \frac{100200MJ}{20880 \frac{MJ}{\mathrm{person}}} = 4,8 \, \mathrm{personer}$$

På én time blir der spart nesten 5 danskers årlige energiforbruk! Vi skal dog huske at anlegget bruker energi på å pumpe vannet opp og rundt i alle rørene, så regnestykket ser selvfølgelig litt annerledes ut.


Entreprenørvirksomheten NCC har siden 2015 vært Mattesenter sin hovedsponsor. I Mattesenter jobber vi med å skape begeistring og bedre forståelse for matematikk og naturvitenskap blandt barn og unge. Gjennom samarbeidet med NCC vil vi vise potensialet i en erhvervsrettet eller teknisk utdannelse.


Kilder: 
https://www.ncc.no/vare-prosjekter/ncc-snowclean-oslo/
https://www.ncc.no/vare-tjenester/infrastruktur/facility-services/ncc-snowclean/
https://www.tu.no/artikler/snosmeltelekteren-terje-gjor-at-oslo-gar-rundt-nar-hovedstaden-drukner-i-sno/415861

Har du et spørsmål, du vil stille om NCC smelter snø med vann? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!