NCC Kalundborg

Entreprenørvirksomheden NCC har siden 2015 vært Mattesenters hovedsponsor. I Mattesenter arbeider vi for å skape begeistring og bedre forståelse for matematikk og naturvitenskap blandt barn og unge. Gjennom samarbeidet med NCC vil vi vise potensialet i en erhvervsrettet eller teknisk utdannelse. 

NCC Kalundborg

Hercules Fundering, et NCC datterselskap, er på vei til å legge et nytt havneareal ved Kalundborg. Det nye havnearealet blir i alt 330 000m2. Til sammenlikning har Field’s i alt 148 000m2, så den nye havnen blir mer enn 2 ganger så stort som Fields, og det er kun i én etasje!

Drone4

For å legge det nye havnearealet har NCC blitt nødt til å lage to steinkastninger og en spuntvegg. På den måten har man ”inngjerdet” en del av vannet, som de nå er i gang med å fylle med sand, og tømme for vann. 

Det er et stort arbeid da det skal pumpes hele 1 050 000m3 sand inn i det nye havnearealet, og de har kun halvannet år på å fullføre oppgaven!

For å pumpe sand inn bruker NCC en "sandsuger". Dette er et skip som seiler ut på dypt vann,  og suger masse sand opp fra havbunnen. Deretter setter skipet kurs mot ønsket plassering, og pumper sanden ut i f.eks. det nye havnearealet.  

DJI_0038

Sandsugere kommer i mange forskjellige størrelser, men Baltic, som er skipet NCC bruker i Kalundborg kan rumme opp til 800m3 sand. Man må huske at sanden er blandet med vann. Typisk er blandingsforholdet mellom sand og vann 1:4,5. Det tar ca. en time og et kvarter å tømme skipet. NCC forsøker å fylle det nye havnearealet så kjapt som mulig. Men hvor hurtig vil man kunne fylle havnearealet hvis man konstant kan pumpe sand inn fra havbunnen? NCC er nødt til å vente på at skipet henter ny sand etter det har lasset av første mengde på 800m3. Hvis man kunne trukket en slange fra bunnen av Storebælt(En bro i Danmark) og inn til havnen, hvor kjapt kunne man fylt opp den nye havnen med sand?

IMG_3481 (1)

Slik løste vi det

Først bestemmer vi sandsugerens flow (den rate skipet pumper sand og vann ut av lasterommet).

800m3 / 75min = 10,66m3/min

Det skal fylles 1 050 000m3 inn i havnen. Men det er viktig at vi husker at sandsugeren også pumper vann inn, og ikke kun sand. Fra vår flow og blandingsforhold kan vi finne sand-flowet på følgende måte: 

10,66m3/min / 4,5 = 2,36m3/min

Hvert minutt blir det pumpet 2,36m3 sand inn i havnen. Nå kan vi finne ut av tiden det tar å fylle hele havnen UTEN å måtte hente ny sand.

1 050 000m3 /2,36m3/min = 444 915min = 7415,25timer = 308 dage.

Det vil nesten ta et helt år, uten noen form for pause i arbeidet. Hvordan har NCC da tenkt seg å ferdigstille oppgaven på kun 1,5 år? De har også brukt tid på å sette opp murverk og spuntvegg. 
Sånn sett har NCC måttet "jukse" litt, da de ikke kun har benyttet seg av Baltic. De har hatt et vesentlig større skip til å pumpe sand inn, som kan rumme flere tusen kubikkmeter av gangen.

Det kan være vanskelig å forholde seg til en størrelse som 1 050 000m3, men det svarer ganske presist til volumet av Empire State Building, som faktisk er 1 047 723m3. Så forestil deg en skyskraper på nesten 400 meters høyde, bygget av kun sand.

 

Kilder:

https://www.esbnyc.com/sites/default/files/esb_fact_sheet_4_9_14_4.pdf

https://www.business.dk/detailhandel/fields-udvider-med-stort-biografcenter

 

Har du et spørsmål, du vil stille om NCC Kalundborg? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!