NCC Gentoftegrøfta

Gentoftegrøften

Entreprenørvirksomheten NCC har siden 2015 vært mattesenter sin hovedsponsor. I mattesenter arbeider vi for å skape begeistring og bedre forståelse for matematikk og naturvitenskap blandt barn og unge. Gjennom samarbeidet med NCC vil vi vise potensialet i en yrkesrettet eller teknisk utdannelse.

Klimatilpasning

I 2011 la et voldsomt uvær store deler av gatene i København under vann. Siden da har den nye virkelighet med klimaendringer og økt nedbør forårsaket at de store danske byene har tilpasset seg for å unngå lignende katastrofer. 

 Istedgade _skybrud _2011-07-02

I Gentofte Kommune har man valgt en tilgang, hvor klimatilpasningen integreres som en aktiv del av de grønne områdene. Et eksempel på det er den såkalte Gentoftegrøfta. I perioder uten regn fungerer området som et grønt område, som kan brukes til å slappe av og nyte naturen. I forbindelse med intenst regnvær kan grøfta  samle opp vann fra det omkringliggende område, slik at vannet ikke oversvømmer folks hager.

Gentoftegrøfta

Den opprinnelige Gentoftegrøfta har stått ferdig i et par år - men det har raskt vist seg at det var bruk for en utvidelse for å kunne håndtere de stigende vannmengdene.

Det har betydd at det i år er planlagt en utvidelse av grøfta frem mot 2019, som gjør at det fremover skal være mulig for den å kunne håndtere den vannmengden som kommer i løpet av en såkaldt 10-års regnhendelse. Dette er en begivenhet kjennetegnet med at nedbørsmengden statistisk sett kun bør forekomme én gang hvert tiende år.

Derfor kan Gentoftegrøfta etter udvidelsen inneholde hele 5.740.000 liter ekstra vann. Det er så mye vann at det vil ta en asiatisk hunnelefant 41.000 dager å drikke seg gjennom det.

Lyngby _Hovedgade ,_Magasin ,_2011-07-02

Asiatiske hunnelefanter og rundetårnet

For å klargjøre Gentoftegrøfta til de nye stigende regnmengder, skal det flyttes 8.610.000 kg jord. Det er veldig mye jord. Faktisk er det jord nok til å fylle "rundetårn" (et tårn i København) halvannen gang.

Hos Mattesenter liker vi å sammenlikne med elefanter. Massen av den jorden, som skal fjernes svarer til vekten på hele 3189 asiatiske hunnelefanter.

 

Slik har vi regnet det

Jord, jord og masse jord

Tall fra NCC sier at Gentoftegrøfta er 1640 meter lang, og en utvidelse på 3-4 kubikkmeter per meter er planlagt. 
Det antas, at i gjennomsnitt blir det en utvidelse på 3,5 meter. 
Dette gir oss:
1640m3,5m3/m=5740m31640m⋅3,5m3/m=5740m3

Densiteten av jord er ca. 1500kg/m31500kg/m3

Altså har jorden, som skal flyttes en samlet masse på:
5740m31500kg/m3=8.610.000kg5740m3⋅1500kg/m3=8.610.000kg 

Rundetårnet

Vi antar, at Rundetårnet er en sylinder. Denne forenklingen gjør at vi kan beskrive volumet av Rundetårnet med følgende formel:
V=hr2πV=hr2π

Høyden på Rundetårnet er 34,8 meter og radiusen er 6,10 m. http://www.rundetaarn.dk/fakta-om-tarnet/mal-og-vaegt/

Det samlede volumet er:
Vtårn=34,8m(6,10m)2π=4068m3Vtårn=34,8m(6,10m)2π=4068m3

Som bildet viser har Rundetårnet en indre sylinder også. Denne kan selvsagt ikke fylles med jord, så det trekkes fra totalvolumet. 
Vindre=34,8m(1,95m)2π=416m3Vindre=34,8m(1,95m)2π=416m3

Volumet som reelt kan fylles med jord er altså:
Vjord=VtårnVindre=4068m3416m3=3652m3Vjord=Vtårn−Vindre=4068m3−416m3=3652m3

Jorden, som skulle flyttes tilsvarte 5740 kubikkmeter. Nå kan det bestemmes, hvor mange ganger Rundetårnet kan fylles med jord:
5740m33652m3=1,575740m33652m3=1,57

Den asiatiske hunnelefanten

Den asiatiske hunnelefanten veier 2.700 kg på en god dag. Den samlede masse av all jorden er tidligere bestemt. Nå kan vi regne ut hvor mange elefanter det svarer til:
8.610.000kg2.700kg=3.1898.610.000kg2.700kg=3.189

Elefanter drikker mellom 80 og 200 liter vann om dagen. I løpet av en gjennomsnittlig dag drikker de altså 200+80l2=140l200+80l2=140l. Det vil altså ta én elefant så mange dager å drikke alt vannet i en fyldt Gentoftegrøft:
5.740.000l140l/dag=41.000dager

 

Har du et spørsmål, du vil stille om NCC Gentoftegrøfta? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!