NCC Drone

Entreprenørvirksomheden NCC har siden 2015 vært Mattesenters hovedsponsor. I Mattesenter arbeider vi for å skape begeistring og bedre forståelse for matematikk og naturvitenskap blandt barn og unge. Gjennom samarbeidet med NCC vil vi vise potensialet i en erhvervsrettet eller teknisk utdannelse.

 Byggeplassens Lille Hjelper

Det er i stigende grad blitt populært å benytte seg av droner til å lage landoppmåling på byggeplasser. Dronene benyttes f.eks. til å estimere hvor stor en jordbunke er. En flyvning på få minutter kan gi en veldig presis måling av volumet til en jordbunke.

DroneNCC

Ikke nok med at dronen kan løse oppgaven markant hurtigere enn hvis man manuelt skulle måle en jordbunke, den er ofte også mer presis.

Jordbunker har sjeldent en fullstendig perfekt form, noe som gjør det krevende å bestemme deres volum. Ut fra bildene fra dronen kan dataprogrammet gjenskape jordbunken digitalt, og fra den digitale modellen kan et meget presist volum bestemmes.

Papir og blyant

Har man ikke en drone ved hånden, så kan man bruke sin matematiske kunnskap til å estimere volumet av f.eks. en jordbunke. Det kan gjøres på flere måter, og uten presise oppmålinger må man gjerne gjette litt.
En jordbunke kan man godt forestille seg som en kasse, som vi lett kan regne ut av, ved følgende formel

$$ V = h \cdot l \cdot b $$

Hvor V er volum, h er høyde, l er lengde og b er bredde. Det vil ikke være helt presist, men så kan man f.eks. modellere jordbunken som mange kasser satt sammen, og så legge deres volum sammen.

En annen mulighet er å regne ut volumet av en halv sylinder. Volumet av en sylinder er gitt ved 

$$ V = h \cdot r^2 \cdot \pi $$

Hvor V er volum, h er høyde og r er radius. Husk å dividere med to, da vi kun ønsker halve volumet.

En tredje mulighet er å regne ut volumet av en kjegle, som er gitt ved

$$ V = \frac{h\cdot r^2 \cdot \pi}{3} $$

Hvis vi nå prøver å anvende noen av de modellene for en jordbunke vi har satt opp, så begynner vi med å sette inn noen tall i våre formler.

Hvis vi sier jordbunken er 8,3m høy, den er 14,7m lang og 19,2m bred, så får vi fra vår kassemodel at jordbunkens volum er

$$ 8,3m \cdot 14,7m \cdot 19,2m = 2342,59m^3 $$

Benytter vi nå sylindermodellen, så skal vi også bruke jordbunkens radius. Vi skal forestille oss en sylinder som ligger nede, så derfor bruker vi jordbunkens lengde som h i formelen, og radius er jordbunkens høyde.

$$ 14,7m \cdot (8,3m)^2 \cdot \pi = 3.181,43m^3 $$

Til sist bruker vi kjeglens volum

$$ \frac{8,3m \cdot (9,6m)^2 \cdot \pi}{3} = 801,03m^3 $$

Vi kan tydelig se at vi får noen helt ulike størrelser for volumet, avhengig av hvilken form vi regner ut volumet etter. 

 

Har du et spørsmål, du vil stille om NCC Drone? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!